Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΗ κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί σήμερα ένα απο τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και ειδικά η χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέρει στις επιχειρήσεις καινοτόμες ευκαιρίες και κίνητρα, βελτίωσης της παραγωγικότητας τους, αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών και μείωσης του κόστους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής ανάπτυξης και παγκοσμιοποίησης, η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής παρέχει στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου δυνατότητες διείσδυσης σε νέες αγορές με παράλληλη ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του Προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά». Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο.

- 15/12/2017 Αποτελέσματα Έρευνας Χρήσης ΤΠΕΗ για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 2017
 
- 06/11/2017 Νέα Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
 
- 06/03/2017 Πώληση Χημικών Πρϊόντων μέσω Διαδικτύου
 
- 06/03/2017 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2017
 
- 21/02/2017 Νέοι Κανόνες για Ενίσχυση της Συνεργασίας στον Τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών
 
- 21/02/2017 Συμφωνία για Νέους Κανόνες Φορητότητας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες
 
- 01/02/2017 Αποτελέσματα Μελέτης Ανάλυσης της Εγχώριας Αγοράς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 
- 13/01/2017 Δωρεάν Σεμινάρια για Ενδυνάμωση ΜΜΕ Παραγωγής Τροφίμων
 
- 10/01/2017 Αποτελέσματα της Χρήσης του Διαδικτύου στην Ευρώπη 2016
 
- 12/12/2016 Αποτελέσματα έρευνας χρήσης ΤΠΕ στα Νοικοκυριά 2016
 


Twitter

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Τεχνική Υποστήριξη

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

Ηλεκτρονικές Αγορές

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

CyberEthics

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Ψηφιακή Κύπρος

Η Ευρώπη Σου

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις